Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2014-07-21

  Ogłoszenie o naborze wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

  Ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków
  na podjęcie działalności gospodarczej .

  Termin składania wniosków do dn.:
  01.08.2014r.

 • 2014-06-17

  Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje,

  że w dniu 20 czerwca 2014r urząd będzie nieczynny.

 • 2014-06-03

  Nabór wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

   

  Ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków
  na podjęcie działalności gospodarczej
  .

   

  Termin składania wniosków do dn.:

  13.06.2014r.

 • 2014-05-22

  Informacja dla pracodawców

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje, iż  w dniu 14 marca 2014 została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która  wprowadziła nowy instrument wspierający inwestowanie w kapitał ludzki – Krajowy Fundusz Szkoleniowy ( KFS). Powiatowe Urzędy Pracy mogą przeznaczyć środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finasowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników  i pracodawców, na które składają się:

  a)    kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

  b)    egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień
         zawodowych,

  c)    badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

  d)    ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

  W celu przygotowania się do realizacji wyżej wymienionego zadania jak również efektywnego wykorzystania środków Funduszu Pracy, które przyznane zostaną w bieżącym roku, tutejszy Urząd zwraca się z prośbą  o przekazanie wstępnych informacji dotyczących zapotrzebowania pracodawcy na finasowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego ze środków  Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

  Informację  prosimy o przesłanie do dnia 13.06.2014 roku na adres urzędu lub na adres e-mail: m.mysiorek@pupslawno.plp.lompert@pupslawno.pl

   

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji