Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2016-01-29

  Odbiór PIT-ów
  Zapraszamy po odbiór informacji podatkowej PIT 11

  od dnia 01.02.2016r w godzinach urzędowania urzędu

  w Darłowie - pokój nr.1

  w Sławnie - pokój nr.95

 • 2016-01-15

  Ogłoszenie

  KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W SZCZECINIE

   OGŁASZA

  ROZPOCZĘCIE PROCEDURY DOBORU

  KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W 2016r.


  W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH:

  Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, komendach powiatowych i miejskich Policji woj. zachodniopomorskiego, Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie.

   

  TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO:

  7 marca                      56 osób,

  6 czerwca                   53,

  12 września                69,

  28 listopada               49.


  SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ
  :

  -  obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,

  -  korzystający w pełni z praw publicznych,

  -  posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

  -  posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczegól­nej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

  -  dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie in­fomacji niejawnych.

   

  Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Zespole ds. Doboru i Rezerwy Kadrowej Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Mało­polska 47, tel. 91 82 11 235 lub 91 82 11 261 w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 14.30.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY:

  -  pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Po­licji w Szczecinie,

  -  wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),

  -  kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandy­dat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,

  -  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

  -  dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,

  (składając kserokopie dokumentów kandydat do służby przedkłada do wglądu ich oryginały).

   

  PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI, POSIADAJĄCY:

  -  wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, informatyka, bezpie­czeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,

  -  tytuł ratownika lub ratownika medycznego,

  -  uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,

  -  uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową, działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,

  -  prawo jazdy kat. „A” lub „C”.

   

  UWAGA:

  Komendant Główny Policji w oparciu o bieżącą analizę fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2016, terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

   

   

  KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

  W SZCZECINIE

  nadinsp. JAROSŁAW  SAWICKI

   

   

 • 2015-12-02

  Informacja

  Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie wraz z filią w Darłowie

  informuje , że w dniu 31.12.2015r będzie czynny
  do godziny 11:00.

 • 2015-10-28

  Nabór wniosków


  Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

   

  Ogłasza nabór wniosków o przyznanie jednorazowych
  środków na podjęcie działalności gospodarczej.

   

   

  Termin składania wniosków:
  28.10.2015r.-13.11.2015r.

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji