Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2015-03-12

  Ogłoszenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

  ogłasza nabór wniosków o  przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na kształcenia ustawiczne pracodawców i pracowników w wieku 45 lat i więcej.

    Więcej  informacji na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz  wnioski do pobrania dostępne 
  na stronie internetowej w zakładce „ Dla przedsiębiorców i pracodawców " lub w siedzibie
  Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie  ( pokój numer 87 a)

  Termin składania wniosków od 12.03.2015  25.03.2015

   

   

 • 2015-03-04

  Ogłoszenie


  Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie


  ogłasza nabór wniosków

  o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

   

  Termin składania wniosków:
  05.03.2015r.-18.03.2015r.

 • 2015-02-04

  Ogłoszenie "Młodzi z potencjalem"

   

  Powiat Sławieński/Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje o zakończeniu realizacji projektu „Młodzi z potencjałem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienie oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

 • 2015-02-04

  Ogłoszenie "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sławieńskim

   

  Powiat Sławieński/Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie informuje o zakończeniu realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie sławieńskim” realizowanego w 2014 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienie oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji