Książka telefoniczna E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2015-07-31

  Nabór wniosków

  Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

  ogłasza nabór wniosków

  o udzielenie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

   

  Termin składania wniosków:
  03.08.2015r.-25.08.2015r.

 • 2015-07-21

  Ogłoszenie


  NABÓR WNIOSKÓW

   Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie ogłasza nabór wniosków na organizację staży


  1. Finansowanych z  Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla osób
  powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji
  na rynku pracy (spełniające jeden z wymienionych warunków, tj.  osoby w wieku 50 lat i więcej lub kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne bądź nisko wykwalifikowane). Po odbytym stażu  wymagane jest
  zatrudnienie na minimum trzy miesiące, w pełnym wymiarze czasu pracy.

  2. Finansowanych z Rezerwy, dla osób pomiędzy 30 a 50 rokiem życia oraz dla osób powyżej 50 roku życia,
  zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne. Po odbytym stażu  wymagane jest zatrudnienie na minimum jeden
  miesiąc w pełnym wymiarze czasu pracy.

 • 2015-06-19

  Ogłoszenie

  Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

  Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Programu Aktywizacji i Integracji ( PAI)

  Ogłoszenie wraz  z załączniki dostępne na stronie internetowej w zakładce „ Urząd Pracy  ", Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy  w Sławnie  ( pokój numer 87 a)

  Termin składania ofert od 21.07.2015  do 10.08.2015

 • 2015-06-16

  Nabór wniosków


  Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie ogłasza nabór wniosków na organizację sześciomiesięcznych staży
  z Europejskiego Funduszu Społecznego,  dla osób powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP jako osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy  ( tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz nisko wykwalifikowane). Po odbytym stażu  wymagane jest zatrudnienie na minimum trzy miesiące, w pełnym wymiarze czasu pracy.

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji